07.07.2015.
Image

Spis telefonów: 

CENTRALA:  52  37 - 09 - 400   

UWAGA !  Wybierane numery należy poprzedzić "prefiksem":   52 3709 .... 

ADMINISTRACJA

 DZIAŁ LOKALIZACJA
NR TEL.
 Administracja  Sekretariat Dyrektora  102
 Administracja  Sekretariat Dyrektora FAX   460 
 Administracja  Dyrektor Szpitala  100
 Administracja  Dyrektor ds. Medycznych  701 
 Administracja  Naczelna Pielęgniarka 105
 Administracja  Pielęgniarka Epidemiologiczna  133, 134
 Administracja  Radca Prawny
111 
 Administracja  Dział Informatyki 154
 Administracja  Inspektor ds. BHP i ppoż. 127
 Administracja  Sekcja ds.Obrony Cywilnej  162
 Dział Ekonomiczny  Główny Księgowy 110
 Dział Ekonomiczny  Księgowość finansowa 112, 117
 Dział Ekonomiczny  Księgowość - koszty i inwentaryzacja
113
 Dział Ekonomiczny  Księgowość - likwidatura 114
 Dział Ekonomiczny  Kasa i księgowość materiałowa
118
 Dział Ekonomiczny  Rachuba płac  115 
 Dział Ekonomiczny  Logistyka 116
 Dział Administracyjno-Organizacyjny  Koordynator ds. Organizacyjnych
 141
 Dział Administracyjno-Organizacyjny  Sekcja Służb Pracowniczych  121, 123
 Dział Administracyjno-Organizacyjny  Sekcja Rozliczeń i Analiz Medycznych  106, 107
 Dział Administracyjno-Organizacyjny  Sekcja Statystyki Medycznej
 109

IZBA PRZYJĘĆ

DZIAŁ  LOKALIZACJA
NR TEL.
Ogólna Izba Przyjęć  Rejestracja  180, 181 
Ogólna Izba Przyjęć  Kierownik Ogólnej Izby Przyjęć 464
Ogólna Izba Przyjęć  Pielęgniarka Koordynująca 183
Ogólna Izba Przyjęć  Gabinet Chirurgiczny I
184
Ogólna Izba Przyjęć  Gabinet Chirurgiczny II
189
Ogólna Izba Przyjęć  Gabinet Internistyczny
185
Ogólna Izba Przyjęć  Gabinet Psychologa
 187 
Ginekologiczno-Położnicza Izba Przyjęć  Ginekologiczno-Położnicza Izba Przyjęć  233 

PORADNIE

 PORADNIA LOKALIZACJA
NR TEL.
 Poradnia Alergologiczna
 Rejestracja
330
 Poradnia Chirurgiczna
 Rejestracja 330 
 Poradnia Chirurgiczna  Gabinet Lekarski I
331
 Poradnia Chirurgiczna  Gabinet Lekarski II
332
 Poradnia Chirurgiczna  Pielęgniarka Koordynująca 462
 Poradnia Chirurgiczna  Gabinet Zabiegowy 463
 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza  Rejestracja, Gabinet Lekarski
333
 Poradnia Gastroenterologiczna
 Rejestracja 335
 Poradnia Gastroenterologiczna
 Gabinet Lekarski 336
 Poradnia Kardiologiczna
 Rejestracja 340
 Poradnia Laryngologiczna
 Gabinet Lekarski 338
 Poradnia Medycyny Pracy
 Gabinet Lekarski 344
 Poradnia Neurologiczna
 Rejestracja 319
 Poradnia Neurologiczna
 Gabinet Lekarski 337
 poradnia Okulistyczna
 Rejestracja 319
 Poradnia Okulistyczna
 Gabinet Lekarski 307
 Poradnia Stomatologiczna  Gabinet Zabiegowy  341
 Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
 Rejestaracja, Gabinet Lekarski
334
 Poradnia Urologiczna
 Rejestracja 319
 Poradnia Urologiczna
 Gabinet Lekarski
345

ODDZIAŁY

ODDZIAŁ LOKALIZACJA
NR TEL.
 Oddział Chirurgiczny  Sekretariat 197
 Oddział Chirurgiczny  Ordynator 195
 Oddział Chirurgiczny  FAX 196
 Oddział Chirurgiczny  Gabinet Lekarski  198
 Oddział Chirurgiczny  Pielęgniarka Oddziałowa 199
 Oddział Chirurgiczny  Dyżurka Pielęgniarska 200
 Oddział Chirurgiczny "B"  Gabinet Lekarski  305
 Oddział Chirurgiczny "B"  Dyżurka Pielęgniarska 306
 Ginekologia  Sekretariat, Położna Koordynująca 273
 Ginekologia  Ordynator 270
 Ginekologia  Gabinet Lekarski
272
 Ginekologia  Dyżurka Położnych 274
 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Ordynator 260
 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Gabinet Lekarski
261
 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Sekretariat  262
 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Pielęgniarka Oddziałowa 351
 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  Dyżurka Pielęgniarska  263
 Oddział Kardiologii  Sekretariat, Ordynator  300 
 Oddział Kardiologii  Gabinet Lekarski
294
 Oddział Kardiologii  Dyżurka Pielęgniarska 297
 Oddział Kardiologii  Sala Int. Nadzoru Kardiologicznego
298
 Oddział Neurologii  Sekretariat, Pielęgniarka Oddziałowa 311 
 Oddział Neurologii  Ordynator 310
 Oddział Neurologii  Gabinet Lekarski
313
 Oddział Neurologii  Dyżurka Pielęgniarska 314
 Blok Porodowy  Położna Koordynująca
212
   Sekretariat 213
 Położnictwo  Gabinet Lekarski
220
 Położnictwo   Położna Koordynująca
 222
 Położnictwo   Dyżurka Położnych  221
 Patologia Ciąży  Gabinet Lekarski
 240
 Patologia Ciąży  Sekretariat / Położna Koordynująca  242
 Patologia Ciąży  Dyżurka Położnych  241
 Oddział Chorób Wewnętrznych  Sekretariat  292
 Oddział Chorób Wewnętrznych  Ordynator  291
 Oddział Chorób Wewnętrznych  Gabinet Lekarski
 293
 Oddział Chorób Wewnętrznych  Pielęgniarka Oddziałowa  295
 Oddział Chorób Wewnętrznych  Dyżurka Pielęgniarska  296, 475
 Oddział Noworodków  Ordynator  280
 Oddział Noworodków  Gabinet Lekarski
 281
 Oddział Noworodków  Dyżurka Pielęgn. - Noworodki   282
 Oddział Noworodków  Dyżurka Pielęgn. - Noworodki  283
 Oddział Noworodków  Dyżurka Pielęgn. - Int.Terapii Nowor.  284

 

PRACOWNIE/ZAKŁADY

 PRACOWNIA / ZAKŁAD LOKALIZACJA  NR TEL. 
 Pracownia EKG
 Pracownia EKG  343
 Pracownia Logopedyczna
 Pracownia Logopedyczna 346
 Pracownia ECHO SERCA
 Pracownia ECHO SERCA 347
 Pracownia Serologiczna
 Pracownia Serologiczna 342
 Pracownia Tomografii Komputerowej  Stanowiska Komputerowe
353
 Zakład Bakteriologii  Kierownik  365
 Zakład Bakteriologii  Rejestracja 367
 Zakład Bakteriologii  Pracownia 368
 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  Kierownik  360
 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  Sekretariat 361
 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  Dyżurka Asystentów 362
 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  Pracownia Biochemii
363
 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  Punkt Pobierania Krwi
369
 Zakład Fizjoterapii  Kierownik 355
 Zakład Fizjoterapii  Sala Gimnastyczna  357
 Zakład Fizjoterapii  Masażysta 358
 Zakład Hemodynamiki  Gabinet Lekarski
354
 Zakład Patomorfologii  Laboranci  371
 Zakład Patomorfologii  Prosektorium 372
 Zakład RTG z Pracownią USG  Rejestracja  350
 Zakład RTG z Pracownią USG  Gabinet Lekarski
348
 Zakład RTG z Pracownią USG  Pokój Techników
349
 Zakład RTG z Pracownią USG  Pracownia USG
352

SEKCJE

 SEKCJA LOKALIZACJA
NR TEL. 
 Sekcja Gospodarcza
 Inspektor ds. Gospodarczych i Transportu
160
 Dział Eksploatacji
 Kierownik Działu Eksploatacji  433
 Dział Eksploatacji
 Biuro Działu Eksploatacji (TEL - FAX)  140
 Sekcja Zamówień Publicznych  Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych   124
 Sekcja Zamówień Publicznych  Biuro Sekcji Zamówień Publ. - FAX  125
 Sekcja Zaopatrzenia
 Kierownik Sekcji Zaopatrzenia
 129
 Sekcja Zaopatrzenia  Biuro Sekcji Zaopatrzenia - FAX
 130
 Sekcja Zaopatrzenia  Magazyn  131
 Żywienie  Specjalista  135

INNE

 NAZWA LOKALIZACJA
NR TEL.
 Apteka  Kierownik  375
 Apteka  Księgowość 377
 Apteka  Ekspedycja  378, 379
 Archiwum Zakładowe  Archiwum Zakładowe 164
 Blok Operacyjny
 Pielęgniarka Oddziałowa  255
 Blok Operacyjny
 Dyżurka Pielęgniarska 265
 Sterylizacja Ogólna
 Kierownik, Pracownia  380
 Sterylizacja Ogólna
 Pomieszczenie socjalne
382
 Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta  Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta  187
 Świetlica  Budynek przy magazynie 172
 Portiernia  Wejście Główne 170
 Związek Zawod. Pielęgn. i Położnych  Związek Zawod. Pielęgn. i Położnych 177, 181 
 Związek Zawod. Pracowników Służby Zdrowia  Związek Zawod. Pracowników Służby Zdrowia 178
 NSZZ "Solidarność"   NSZZ "Solidarność"  179, 147