rpo 160823 001th      rpo 160823 002th

 

W ramach projektu "Poprawa dostępności do ambulatoryjnej diagnostyki perinatologicznej" Szpital otrzymał dofinansowanie w wysokości 192 931,50 zł na zakup aparatu USG. Realizacja tego projektu przyczyni się do poprawy jakości świadczeń oraz zwiększenia dostępności badań dla kobiet w okresie ciąży.
 
W dniu dzisiejszym Dyrektor Szpitala p. Anna Lewandowska brała udział w uroczystym podpisaniu umowy w Urzędzie Marszałkowskim województwa kujawsko - pomorskiego.

Początek strony