Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25.09.2023 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy bierze udział w programie pilotażowym w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia pn.: "Dobry posiłek w szpitalu". Najważniejsze cele to: zwiększenie dostępności porad żywieniowych w placówce oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia świadczeniobiorców. W ramach programu dostępny będzie aktualny jadłospis oraz zdjęcia posiłków.

Jadłospis:

28 - 31.10.2023

21 - 27.10.2023

01 - 11.11.2023

11 - 20.11.2023

21 - 30.11.2023

01 - 10.12.2023

11 - 20.12.2023

21 - 29.12.2023

30 - 31.12.2023

01 - 07.01.2024

08 - 10.01.2024

11 - 20.01.2024

21 - 30.01.2024

31.01 - 10.02.2024

11 - 18.02.2024

18 - 20.02.2024

21 - 29.02.2024

1 - 10.03.2024


Śniadanie 5.03.2024

wsm 27122023 breakfast1 th

Obiad 5.03.2024

wsm 24102023 dinner1 th

Śniadanie 20.10.2023

Obiad 20.10.2023

Śniadanie 23.10.2023

Obiad 23.10.2023

Śniadanie 24.10.2023

Obiad 24.10.2023

Śniadanie 25.10.2023

Obiad 25.10.2023

Śniadanie 26.10.2023

Obiad 26.10.2023

Śniadanie 27.10.2023

Obiad 27.10.2023

Śniadanie 30.10.2023

Obiad 30.10.2023

Śniadanie 31.10.2023

Obiad 31.10.2023

Śniadanie 2.11.2023

Obiad 2.11.2023

Śniadanie 3.11.2023

Obiad 3.11.2023

Śniadanie 6.11.2023

Obiad 6.11.2023

Śniadanie 7.11.2023

Obiad 7.11.2023

Śniadanie 8.11.2023

Obiad 8.11.2023

Śniadanie 9.11.2023

Obiad 9.11.2023

Śniadanie 10.11.2023

Obiad 10.11.2023

Śniadanie 13.11.2023

Obiad 13.11.2023

Śniadanie 14.11.2023

Obiad 14.11.2023

Śniadanie 15.11.2023

Obiad 15.11.2023

Śniadanie 16.11.2023

Obiad 16.11.2023

Śniadanie 17.11.2023

Obiad 17.11.2023

Śniadanie 20.11.2023

Obiad 20.11.2023

Śniadanie 21.11.2023

Obiad 21.11.2023

Śniadanie 22.11.2023

Obiad 22.11.2023

Śniadanie 23.11.2023

Obiad 23.11.2023

Śniadanie 24.11.2023

Obiad 24.11.2023

Śniadanie 27.11.2023

Obiad 27.11.2023

Śniadanie 28.11.2023

Obiad 28.11.2023

Śniadanie 29.11.2023

Obiad 29.11.2023

Śniadanie 30.11.2023

Obiad 30.11.2023

Śniadanie 1.12.2023

Obiad 1.12.2023

Śniadanie 4.12.2023

Obiad 4.12.2023

Śniadanie 5.12.2023

Obiad 5.12.2023

Śniadanie 6.12.2023

Obiad 6.12.2023

Śniadanie 7.12.2023

Obiad 7.12.2023

Śniadanie 8.12.2023

Obiad 8.12.2023

Śniadanie 11.12.2023

Obiad 11.12.2023

Śniadanie 12.12.2023

Obiad 12.12.2023

Śniadanie 13.12.2023

Obiad 13.12.2023

Śniadanie 14.12.2023

Obiad 14.12.2023

Śniadanie 15.12.2023

Obiad 15.12.2023

Śniadanie 18.12.2023

Obiad 18.12.2023

Śniadanie 19.12.2023

Obiad 19.12.2023

Śniadanie 20.12.2023

Obiad 20.12.2023

Śniadanie 21.12.2023

Obiad 21.12.2023

Śniadanie 22.12.2023

Obiad 22.12.2023

Śniadanie 27.12.2023

Obiad 27.12.2023

Śniadanie 28.12.2023

Obiad 28.12.2023

Śniadanie 29.12.2023

Obiad 29.12.2023

Śniadanie 2.01.2024

Obiad 2.01.2024

Śniadanie 3.01.2024

Obiad 3.01.2024

Śniadanie 4.01.2024

Obiad 4.01.2024

Śniadanie 5.01.2024

Obiad 5.01.2024

Śniadanie 8.01.2024

Obiad 8.01.2024

Śniadanie 9.01.2024

Obiad 9.01.2024

Śniadanie 10.01.2024

Obiad 10.01.2024

Śniadanie 11.01.2024

Obiad 11.01.2024

Śniadanie 12.01.2024

Obiad 12.01.2024

Śniadanie 15.01.2024

Obiad 15.01.2024

Śniadanie 16.01.2024

Obiad 16.01.2024

Śniadanie 17.01.2024

Obiad 17.01.2024

Śniadanie 18.01.2024

Obiad 18.01.2024

Śniadanie 19.01.2024

Obiad 19.01.2024

Śniadanie 22.01.2024

Obiad 22.01.2024

Śniadanie 23.01.2024

Obiad 23.01.2024

Śniadanie 24.01.2024

Obiad 24.01.2024

Śniadanie 25.01.2024

Obiad 25.01.2024

Śniadanie 26.01.2024

Obiad 26.01.2024

Śniadanie 29.01.2024

Obiad 29.01.2024

Śniadanie 30.01.2024

Obiad 30.01.2024

Śniadanie 31.01.2024

Obiad 31.01.2024

Śniadanie 1.02.2024

Obiad 1.02.2024

Śniadanie 2.02.2024

Obiad 2.02.2024

Śniadanie 5.02.2024

Obiad 5.02.2024

Śniadanie 6.02.2024

Obiad 6.02.2024

Śniadanie 7.02.2024

Obiad 7.02.2024

Śniadanie 8.02.2024

Obiad 8.02.2024

Śniadanie 9.02.2024

Obiad 9.02.2024

Śniadanie 12.02.2024

Obiad 12.02.2024

Śniadanie 13.02.2024

Obiad 13.02.2024

Śniadanie 14.02.2024

Obiad 14.02.2024

Śniadanie 15.02.2024

Obiad 15.02.2024

Śniadanie 16.02.2024

Obiad 16.02.2024

Śniadanie 19.02.2024

Obiad 19.02.2024

Śniadanie 20.02.2024

Obiad 20.02.2024

Śniadanie 21.02.2024

Obiad 21.02.2024

Śniadanie 22.02.2024

Obiad 22.02.2024

Śniadanie 23.02.2024

Obiad 23.02.2024

Śniadanie 26.02.2024

Obiad 26.02.2024

Śniadanie 27.02.2024

Obiad 27.02.2024

Śniadanie 28.02.2024

Obiad 28.02.2024

Śniadanie 29.02.2024

Obiad 29.02.2024

Śniadanie 1.03.2024

Obiad 1.03.2024

Śniadanie 4.03.2024

Obiad 4.03.2024

Śniadanie 5.03.2024

Obiad 5.03.2024

 

Początek strony