dyr nacz small

DYREKTOR NACZELNY - mgr ANNA LEWANDOWSKA, MBA

 

 p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych - dr n. med. Jarosław Szułczyński

 

 p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych - inż. Joanna Zajdler

 

 

Anna Katulska small

 p.o. Główny Księgowy - mgr Anna Katulska

 

w nowak nacz piel 

Naczelna Pielęgniarka / Pełnomocnik ds. zarządzania jakością - mgr Wioletta Nowak

Początek strony