Na parterze  w budynku głównym (dojście korytarzem od Izby Przyjęć) znajduje się kaplica szpitalna.

kaplica

Posługa duszpasterska:
Od wtorku do piątku w godz. 7.00 - 9.30 - obchód kapelana po wszystkich oddziałach szpitala.

Istnieje również możliwość skorzystania z sakramentów świętych w kaplicy w godz. 9.30 - 10.00.    W soboty i niedziele obchód oddziałów odbywa się w godz. 7.00 - 9.00.
Msza święta w każdą niedzielę i uroczystość kościelną o godz. 8.00, a w święta i uroczystości nie będące dniami wolnymi od pracy  o godz. 14.00.

Nabożeństwa w kaplicy szpitalnej:
Niedziela:                   7.30 - Różaniec.
Wtorek i Czwartek:     14.00 - Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Piątek:                       14.30 - Różaniec i Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych.


W sytuacjach nagłych  kontakt z parafią  za pośrednictwem pielęgniarki dyżurnej oddziału.

Początek strony