Przyjęcie do Szpitala - wymagane dokumenty

  • Przyjęcie do Szpitala –tryb planowy

Pacjent przyjmowany w trybie planowym (czyli posiadający ustalony/wyznaczony termin hospitalizacji) zgłasza się do Ogólnej Izby Przyjęć, gdzie przeprowadzone zostają formalności związane z przyjęciem dowyznaczonego na skierowaniu oddziału.

Zgłaszając się do szpitala prosimy o zabranie:

  • skierowania do szpitala
  • dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej dotychczasowego leczenia
  • informacji o aktualnie stosowanych lekach
  • legitymacji emeryta-rencisty, itp
Początek strony